Wzory dokumentów

Wzory umów
 

 

 

ico word Wzór raportu < == (tu możesz pobrać)

 

 

Wzory umów w języku pilskim i angielskim dostępne są na stronie:

http://pokl.frse.org.pl/staze-i-praktyki/article/dokumenty/lang:pl