wymagania edukacyjne

BIOLOGIA PODSTAWA

BIOLOGIA ROZSZERZENIE

CHEMIA

DZIAŁALNOŚĆ RECEPCJI - TECHNIKUM KL.I

DZIAŁALNOŚĆ RECEPCJI - TECHNIKUM KL.II

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

FIZYKA

GEOGRAFIA - TECHNIKUM KL. I

GEOGRAFIA - TECHNIKUM KL.II

GEOGRAFIA - TECHNIKUM KL.III

GEOGRAFIA - TECHNIKUM KL.IV

GEOGRAFIA - ZSZ KL. I

GEOGRAFIA TURYSTYCZNA - TECHNIKUM KL.I

GEOGRAFIA TURYSTYCZNA - TECHNIKUM KL.II

GEOGRAFIA TURYSTYCZNA - TECHNIKUM KL.III

HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY W ZAWODZIE FRYZJERA

HISTORIA

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

INFORMACJA TURYSTYCZNA

INFORMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK NIEMIECKI TECHNIKUM

JĘZYK NIEMIECKI ZSZ

JĘZYK POLSKI - ZSZ KL. I

JĘZYK POLSKI - ZSZ KL. II

JĘZYK POLSKI - ZSZ KL. III

JĘZYK POLSKI - TECHNIKUM KL. I

JĘZYK POLSKI - TECHNIKUM KL. II

JĘZYK POLSKI - TECHNIKUM KL. III

JĘZYK POLSKI - TECHNIKUM KL. IV

MARKETING USŁUG HOTELARSKICH

MARKETING USŁUG TURYSTYCZNYCH KL. II

MARKETING USŁUG TURYSTYCZNYCH KL. III

MATEMATYKA ZSZ

MATEMATYKA TECHNIKUM

OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE

OBSŁUGA INFORMATYCZNA W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

OBSŁUGA INFORMATYCZNA W TURYSTYCE

ORGANIZACJA IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH

ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE

PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TURYSTYCE KL. II

PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TURYSTYCE KL. III

PODSTAWY DZIAŁALNOSCI PRZEDSIEBIORSTWA HOTELARSKIEGO

PODSTAWY FRYZJERSTWA, TECHNOL. FRYZJERSKA, STYLIZACJA - TECHNIKUM

PODSTAWY FRYZJERSTWA, TECHNOLOGIA FRYZJERSKA - ZSZ

PODSTAWY PRZEDSIEBIORCZOSCI KL. I oraz II

PODSTAWY TURYSTYKI

PRACOWNIA HOTELARSKA KL. I

PRACOWNIA HOTELARSKA KL. III

PRACOWNIA HOTELARSKA KL. IV

USŁUGI ŻYWIENIOWE W HOTELARSTWIE KL. II

USŁUGI ŻYWIENIOWE W HOTELARSTWIE KL. III

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - ZSZ

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - TECHNIKUM

WYCHOWANIE FIZYCZNE