Szkoła przedsiębiorczości

Każdy uczeń naszej szkoły, który miał już przynajmniej kilka lekcji z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, wie, iż człowiek przedsiębiorczy zauważa szanse pojawiające się w otoczeniu i zamienia je w sukces.
Aby pomóc uczniom kształtować w sobie postawy przedsiębiorcze, współpracujemy z licznymi organizacjami związanymi ekonomią, psychologią społeczną oraz szeroko rozumianym rynkiem pracy.
Instytucje te pomagają nam organizować ciekawe konkursy i olimpiady z wiedzy o przedsiębiorczości, proponują szkolenia dla nauczycieli, zasilają nas materiałami szkoleniowymi, jak i bezpośrednio prowadzą warsztaty w naszej szkole przy okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, który odbywa się zawsze w listopadzie.
Są to m.in.:
 
Współpracujemy z Narodowym Bankiem Polskim oraz bankami komercyjnymi.