Statut

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest do wglądu w sekretariacie głównym CKZiU - ul. Mikołowska 44 w Mysłowicach, oraz w sekretariacie Placówki nr 3.