Sekretariat szkoły

Sekretariat szkolny

Placówka nr 3

czynny jest w godzinach

7:00 - 15:00

referent ds. administracyjnych lic. Aleksandra Jerzyk

telefon/fax: (032) 2222 804

 

Sprawy uczniowskie załatwiane są na przerwach

Uczniowie, którzy ubiegają się o duplikat legitymacji szkolnej, powinni:

1. Wpłacić na poczcie opłatę za duplikat legitymacji szkolnej w kwocie 9 zł na konto:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach

ul. Wielka Skotnica 84a
41- 400 Mysłowice

33 1050 1214 100000 9031 0191 29

ING Bank Śląski S.A

tytuł: imię i nazwisko ucznia opłata za legitymację

2. Napisać podanie do wicedyrektora szkoły z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

3. Zrobić aktualne zdjęcie legitymacyjne.

Dokumenty (z potwierdzeniem wpłaty) należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

 

Uczeń lub absolwent, który ubiega się o duplikat świadectwa, powinien:

1. Złożyć podanie do sekretariatu szkoły, do podania załączyć:

- dowód wpłaty - 26 zł za duplikat na konto :

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach

ul. Wielka Skotnica 84a
41- 400 Mysłowice

33 1050 1214 100000 9031 0191 29

ING Bank Śląski S.A

tytuł: imię i nazwisko ucznia/absolwenta opłata za duplikat świadectwa

Wydanie dokumentu następuje po potwierdzeniu przez osobę zainteresowaną odbioru dokumentu włąsnoręcznym podpisem.