Samorząd uczniowski

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

CKZiU / Placówka nr 3

w roku szkolnym 2016/2017
 

Przewodniczący - Dorian Kamracki

Z-ca przewodniczącego - Weronika Kowalczyk

Sekretarz - Bartłomiej Barański

Opiekun Samorządu Uczniowskiego - mgr Sabina Magdziorz