Termin wyjazdu

 

Miejsce stażu: Włochy – Sycylia

Staż realizowany będzie w okresie od 17 czerwca do 12 lipca 2013r.

czyli pełne 4 tygodnie.

Staże odbywają się w Instytucji Przyjmującej wskazanej przez

Instytucję Pośredniczącą.

Tydzień stażu trwa 5 dni roboczych.