Nauczyciele

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2016-2017

 Język polski

 mgr Aleksandra Jankowicz 

 mgr Halina Przebindowska

 Język angielski

 mgr Katarzyna Depta

 mgr Aleksandra Gut

 Język niemiecki

 mgr Celina Paździora

 Język angielski rozszerzony

 mgr Katarzyna Depta

 mgr Aleksandra Gut

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

 mgr Katarzyna Palka

 dr Olga Miller

 Biologia

 Higiena

 dr Jolanta Kamecka-Krupa

 Fizyka

 Chemia

 mgr Gabriela Kazibut

 Geografia

 Geografia turystyczna

 mgr Ewa Rauk-Hołda

 mgr Sabina Magdziorz 

 Matematyka

 mgr Anna Rabsztyn

 Wychowanie fizyczne

 mgr Adam Goździcki

 mgr Wojciech Osyra

 mgr Aleksandra Zawalska

 Edukacja dla bezpieczeństwa

 mgr Agata Macek

 Podstawy działalności gospodarczej w turystyce

 Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego

 Organizacja pracy w hotelarstwie

 Działalność recepcji

 Pracownia hotelarska

 Geografa turystyczna

 Podstawy turystyki

 mgr Ewa Orzechowska

 Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego

 Marketing usług turystycznych

 Marketing usług hotelarskich

 Podstawy przedsiębiorczości

 mgr Katarzyna Michalak

 Informatyka

 Zajęcia rewalidacyjne

 mgr Szymon Filec

 Działalność recepcji

 Pracownia hotelarska

 Organizacja pracy w hotelarstwie

 Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego

 Podstawy przedsiębiorczości

 Obsługa turystyczna

Obsługa informatyczna w hotelarstwie

Obsługa informatyczna w turystyce

 mgr Karina Krawczyk

 mgr Monika Szczepańska

 Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego 

 Organizacja pracy w hotelarstwie

 Pracownia hotelarska

 Podstawy turystyki

 Usługi żywieniowe w hotelarstwie

 Organizacja imprez i usług turystycznych

 Informacja turystyczna

 Marketing usług turystycznych

 mgr Małgorzata Zalega

 Podstawy fryzjerstwa

 Technologia fryzjerska

 Stylizacja

 mgr Aneta Ziebura

 mgr Anna Dewerenda

 Religia

ks. Marek Skrzydlewski

 Biblioteka szkolna  mgr Barbara Garbiec