Misja szkoły

Naszym celem jest wykształcenie otwartego na świat, kreatywnego i odpowiedzialnego człowieka. Szkoła wyposaża w rzetelną i wszechstronną wiedzę, umożliwia rozwijanie talentów i zdobywanie umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu oraz pełnienia odpowiednich ról społecznych i zawodowych. Wychowujemy w atmosferze bezpieczeństwa, poszanowania praw człowieka i przyjaźni. Dbamy o wszechstronny rozwój ucznia, stwarzamy optymalne warunki do kształtowania postaw patriotyzmu i uczciwości. Budzimy wrażliwość na dobro, prawdę i piękno.