Dyrekcja szkoły

Dyrektor 

mgr inż. Ewa Zając

ezajac

 

Wicedyrektor

kierownik szkolenia praktycznego

mgr Katarzyna Michalak