Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Turystyce 2017

22 lutego 2017 uczniowie kształcący się w zawodach technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej Natalia Wojciechowska, Weronika Kałużny, Weronika Kowalczyk

TURYSTYKA KONKURS 1 2017

oraz Magdalena Jochemczyk i Dorian Kamracki 

TURYSTYKA KONKURS 2 2017

reprezentowali Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Turystyce, który odbył się w siedzibie Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. W konkursie wzięło udział 132 uczniów z 32 szkół ponadgimnazjalnych. W trakcie imprezy uczniowie rozwiązali test wiedzy, ale oprócz tego mogli wysłuchać wykładu na temat "Atrakcyjności Katowic na rynku turystycznym",  zapoznać się z ofertą edukacyjną Uczelni oraz zwiedzić budynki AWF Katowice. Dwoje naszych najlepszych reprezentantów znalazło się na 35 miejscu.

Dziękujemy uczniom za zaangażowanie i reprezentowanie szkoły.
Opiekun: Monika Szczepańska

"Handel ludźmi" 2017

14 lutego 2017 roku uczniowie klas czwartych uczestniczyli  w spotkaniu  z policjantem Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach - aspirantem Dariuszem Opatrzykiem. Tematem spotkania był handel ludźmi. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się jakie są formy handlu ludźmi i jakie czynniki temu sprzyjają. Nasz Gość zwrócił uwagę na to, jakie działania należy podjąć przed wyjazdem za granicę i podjęciem tam pracy, co ze sobą wziąć i jak zachować ostrożność.

 policja LOGO

Konkurs „Wycieczka marzeń” 2017

Konkurs turystyczno - hotelarski dla gimnazjalistów

Temat: Prezentacja multimedialna pt. „Wycieczka marzeń”.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej  pt. „Wycieczka marzeń”. Organizatorem konkursu jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, Placówka nr 3, ul. Wielka Skotnica 84 A, 41-400 Mysłowice. Konkurs adresowany jest do uczniów mysłowickich szkół gimnazjalnych. Informację o chęci udziału uczniów danej szkoły w konkursie przekazuje Organizatorowi konkursu  nauczyciel - opiekun drogą telefoniczną do 1 marca 2017 roku. Numer kontaktowy: 32 222 28 04.

Organizator konkursu do 2 marca 2017 roku, kontaktuje się ze szkołami, potwierdzając możliwość przeprowadzenia konkursu.

  1. Prezentację multimedialną wraz z Kartą zgłoszenia do konkursu (załącznik 1) należy dostarczyć  do Organizatora konkursu do dnia 10 marca 2017 roku.
  2. Miejsce konkursu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, Placówka nr 3 ul. Wielka Skotnica 84 A, 41-400 Mysłowice.


Przebieg i zasady konkursu:

regulamin konkursu „Wycieczka marzeń”

karta zgloszenia "Wycieczka marzeń"