„Wycieczka marzeń” finał 2017

„Wycieczka marzeń”

22 marca w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach, Placówka nr 3, odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkurs pt. "Wycieczka marzeń". Projekt skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych w celu rozwijania wyobraźni, konstruktywnego myślenia, pobudzania kreatywności twórczej, krzewienia zainteresowań turystyką i hotelarstwem oraz rozbudzania ducha zdrowej rywalizacji.
Przedmiotem konkursu było przygotowanie prezentacji multimedialnej pt. „Wycieczka marzeń”.
Konkurs trwał kilka tygodni i składał się z dwóch etapów: etapu pierwszego, polegającego na opracowaniu prezentacji multimedialnej pt. „Wycieczka marzeń oraz etapu drugiego, jakim była osobista prezentacja najlepszych prac przez ich autorów w siedzibie organizatora konkursu.

W MARZEN 4 2017

Prezentacja musiała zawierać propozycję wycieczki do wybranego przez autora miejsca (miasta, regionu lub kraju) i zawierać odpowiedzi na pytania odnośnie celu wyjazdu, terminu, środka transportu, noclegu, wyżywienia oraz oczywiście atrakcji turystycznych. 
Ocenie podlegały zgodność tematu prezentacji z tematem przewodnim konkursu, zawartość merytoryczna zamieszczonych informacji, innowacyjność i kreatywność, techniczna poprawność wykonania dzieła oraz atrakcyjność wizualna i forma graficzna.

W MARZEN 3 2017

Poziom prawie wszystkich prezentacji był niezwykle wysoki. Uczniowie przygotowali wystąpienia dotyczące wielu wspaniałych miejsc świata. Zaprezentowane zostały przykładowo Australia, Hiszpania, Bora Bora, Rumunia, Japonia, Amazonia i wiele innych regionów. Pomimo młodego wieku uczestników, zarówno prezentacje multimedialne jak i wystąpienia okazały się bardzo interesujące i profesjonalnie przygotowane. Poziom wykonania był w niektórych przypadkach wyrównany, dlatego komisja miała niełatwe zadanie. Ostatecznie, po burzliwej dyskusji wyłoniono zwycięzców:

I miejsce zajęła Agata Gaszczyk z Gimnazjum nr 1 za prezentację na temat Rumunii,

II miejsce zajęła Agnieszka Kozłowska z Gimnazjum nr 3 za prezentację o Japonii,

III miejsce zajął Kamil Kłoszewski z Gimnazjum nr 3 za prezentację dotyczącą Hiszpanii.

W MARZEN 2 2017

Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody a wszyscy przybyli dyplomy uczestnictwa.

Serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy nauczycielom-opiekunom za przygotowanie uczniów do tego projektu!

Konkurs przygotowali i przeprowadzili nauczyciele przedmiotów zawodowych hotelarsko - turystycznych Placówki nr 3, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach.

"Dzień Liczby π ≈ 3,14159" 2017

14 marca w naszej szkole po raz kolejny obchodziliśmy "Dzień Liczby Pi". Na spotkaniu poświęconym tejniezwykłej liczbie obecne były klasy 1-3 technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

PI I 2017

Licznie zgromadzona publiczność mogła poznać historię i ciekawostki o Liczbie Pi oraz wziąć udział w różnych konkursach i zabawach. Rozstrzygnięto konkursy indywidualne na:

  • najciekawszy Pi – bus, w którym zwyciężyła Natalia Pałka z klasy III THO, drugie miejsce zajęła Magda Jochemczyk z klasy III THO, trzecie Natalia Janocha z II THO i wyróżnienie otrzymał Szymon Mamiak z IFW;
  • wizualizację liczby Pi, w którym wyróżnione zostały Magda Jochemczyk z klasy III THO (rzeźba) i Natalia Wojciechowska z klasy I THO (Pi – ciasto).

    PI 2017

Klasy rozwiązywały również zadania zespołowo i tu zwyciężyła klasa III THO. Przedstawiciele klas pierwszych odpowiadali na pytania z różnych dziedzin w teleturnieju „Pi – lionerzy”. Na zakończenie każdy uczestnik spotkania mógł rozwiązać zadania logiczne, za które otrzymywał „pi-niądze”, które wymieniał na „pi-ciasto”.

Mamy nadzieję, że dzięki spotkaniu z „ludolfiną”, żaden uczeń naszej szkoły nie będzie miał problemu z zapamiętaniem rozwinięcia tej stałej matematycznej.

CKZiU Placówka nr 3 akcja "Uroda" Auchan 2017

kwiatek 2017
8 marca uczennice CKZiU Mysłowice Placówka nr 3, ZSZ nr 3 grupa fryzjerska Magdalena Dolega, Karolina Molik, Anita Pientka oraz Klaudia Brudniok pod opieką mgr Anety Ziebury wzięły udział w akcji "Uroda" przeprowadzonej przez Auchan. Na przygotowanym stoisku uczennice prezentowały sprzęt fryzjerski, udzielały fachowych porad oraz wykonywały różne zabiegi fryzjerskie.
 
 uroda 2017