Patron


Patron szkoły

Przyjaciele ZSP 3

 

Cobra

zawodowcy

Statystyki

189645
Dziś
Wczoraj
Bieżący tydzień
Miniony tydzień
Bieżący miesiąc
Miniony miesiąc
Wszystkie dni
78
775
1573
185538
12414
12776
189645

Server Time: 2015-07-30 14:05:18

Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe

24-08 -2015 r. matematyka godz. 9:00

25-08 -2015 r. j. angielski 9:00, historia 10:00

26-08 -2015 r. j. polski 9:00, WOS 9:00

---------------------------------------------------------------------------------------------------

D O P A L A C Z E

Gdzie szukać pomocy ?

 

DOPALACZE - POMOC - KLIKNIJ

 

 DOPALACZE

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakończenie roku szkolnego 2014-2015

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Informujemy, iż uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/15 dla wszystkich klas ZSP 3 odbędzie się w piątek 26.06.2015r o godz. 10.00.

Serdecznie zapraszamy! :)

 

Dzień Sportu 2015

Dzień Sportu 2015

dzien-sportu-20151 1dzien-sportu-20152 1

W dniu 16 czerwca z okazji Dnia Dziecka odbyły się w naszej szkole zawody sportowe - Mini Strongman i Mini Strongwoman.

Dopisała piękna pogoda i co najważniejsze duża liczba uczniów, biorących czynny udział. Konkurencje były bardzo ciekawe, sprawdzały siłę i zwinność sportowców.

W przerwie można było skorzystać z zajęć fitness, prowadzonych przez uczniów i gry w siatkówkę, jak również posilić się drugim śniadaniem „fit”.

Było też dużo zabawy i śmiechu. Wszystko przebiegało sprawnie i bez kontuzji. Serdecznie dziękujemy za udział i dobrą zabawę.

Organizatorzy- nauczyciele wychowania fizycznego

Wyniki:

Mini Stronwomen

 1. Marta Krzak klasa 2 FT
 2. Roksan Urbanowicz klasa 3 TH
 3. Adrianna Wojciechowska klasa 3 TH

 

Mini Strongman

 1. Wojciech Dudek klasa 2W
 2. Dariusz Jeleń klasa 2 W
 3. Jendzejczak Marcin klasa 3 TH

 

Warsztaty w ZOO

Zajęcia warsztatowe z biologii w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym

18.06.2015r.

Jak co roku o tej porze roku szkolnego, uczniowie klasy II Technikum Usług Fryzjerskich, realizujący program rozszerzony z biologii, udali się do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie, by „podglądać” - a używając poprawnej terminologii - obserwować funkcjonowanie zwierząt. Bo choć Ogrody Zoologiczne wywołują różne emocje, to są one potrzebne i niezastąpione dla tzw. ochrony ex situ zwierząt (poza miejscem ich naturalnego występowania), zwiększając szanse na przetrwanie zagrożonych wyginięciem gatunków. Pierwszym krokiem, w osiągnięciu tego celu, jest zrozumienie biologii gatunków, relacji pomiędzy różnymi grupami organizmów oraz zachowań i funkcjonowania zwierząt. I taki właśnie cel mają nasze warsztaty w ZOO.

Co oprócz tego?

Czytaj więcej...

Wyprawka szkolna 2015/2016

Wyprawka szkolna 2015/2016

Wyprawka szkolna 2015/2016

Ze strony MEN www.men.gov.pl

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:

 1. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum
 2. uczniów słabowidzących,
 3. uczniów niesłyszących,
 4. uczniów słabosłyszących,
 5. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 6. uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 7. uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 8. uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 9. uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
 10. uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowanie obejmować będzie również zakup materiałów edukacyjnych, z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym są to, w szczególności, książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

Równocześnie uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej będą mieli prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie ci nie skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W przypadku uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie 574 zł na osobę w rodzinie.

Planowana kwota dofinansowania:

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić: zobacz tabelę